Helrenovering

För att få ut de maximala klangmöjligheterna av ett gammalt instrument är det ofta oundvikligt att göra större ingrepp i den akustiska anläggningen av flygeln eller pianot. Såsom mekaniken påverkas även resonansbottnen och strängarna under åren. Många torrsprickor i bottnen kan vara ett tecken på att resonansbottnen har tappat sin välvning så att klangöverföringen från strängarna till resonansbottnen blir hämmad. Strängarna tappar sina klangegenskaper och måste bytas.
Först när järnramens nivå i förhållandet till steget justeras, strängarna och stämmnaglarna byts ut samt resonansbottnen lagas kan ett gammalt instrument uppnå sina bästa klangliga egenskaper igen. Efter en renovering och justering av mekaniken har en flygel eller ett piano fått ett nytt liv och kan ge spelglädje under en väldig lång tid igen.

En helrenovering kräver stor respekt för de gamla pianomakarnas kunskaper och en gedigen helhetssyn på flygeln. Bara så kan vi på Brinkmann Pianoteknik råda dig till effektiva renoveringsåtgärder. Vi eftersträvar i våra renoveringsarbeten att bevarar så mycket av det gamla instrumentets själ som möjligt. Vi försöker inte att "bygga om" ett instrument till ett annat klangideal än vad det en gång i tiden blev konstruerat för.
När de gäller en helrenovering av ett gammalt instrument finns inga genvägar att ta och det tål att upprepas: Bara om alla arbeten genomförs med största noggrannhet och omsorg kan ett riktigt fint resultat uppnås. Att få genomföra renoveringen på ett sådant sätt fyller oss med yrkesstolthet och med ödmjukhet gentemot de gamla pianomakarna. De fina resultat stärker vår övertygelse gång på gång att en gammal flygel av hög kvalitet åter kan väckas till liv med de rätta insatserna. Våra kunder som får återse och spela sin Steinway, Bechstein, Förster, Bösendorfer eller Grotrian Steinweg efter en genomförd helrenovering delar denna övertygelse med oss.
Vid alla renoveringsarbeten rekommenderar vi starkt att enbart vända sig till en examinerad pianotekniker.

Försterflygel från 1933

Renovering av en Steinwayflygel från lagningen av resonansbottnen till besträngningen