Intonation

Detta är färgsättningen av instrumentets klangegenskaperna. Hammerfilten bearbetas med nålar för att förändra filtens hårdhet. Ju mjukare filten blir desto mjukare blir tonen. Olika områden på hammarfilten påverkar olika övertoner. Hammarfilten i sin tur påverkas av anslagsstyrkan. Intonationen räknas som ett av de svåraste områden i pianoteknikeryrket. Förutsättningen för en lyckad intonation är att instrumentet är välstämt och justerat.

Var säker på att även mindre intonationsarbeten utförs enbart av en examinerad pianotekniker.