Justering

En piano- eller flygelmekanik består av flera tusen delar av skinn, trä, filt och metall. Rörliga delar är lagrade i ett foder av vävd kashmirfilt som rör sig rund ett förnicklat messingstift. Mekanikdelar av vitbok kläds med skinn eller filt för att undvika missljud. Konstruktionen har utvecklats under snart 150 år och är enormt slitstark.
Som alla levande material påverkas dock mekanikdelarna under årens lopp: Filten packas ihop och spelandet kan förändra mekanikdelarnas position. Hammarna kan ha fått djupa spår efter strängarna och måste slipas eller bytas ut En dålig eller ojusterad mekanik omöjliggör att spela nyanserat, spelarten blir ojämn och dessutom ökar slitaget av mekaniken dramatiskt när delarna inte är avstämda mot varandra eller till och med sitter löst.
Den stora precitionen i mekaniken av ett högvärdigt insstrument som Steinway, Bechstein, Förster, Grotrian för med sig att även mindre avvikelser från de justeringsmåtten som konstruktionen kräver, kan ha stor betydelse för flygelns eller pianots spelkänsla.


Målet vid en mekanikjustering är att uppnå största möjliga jämnhet i spelarten över hela instrumentet. Mekaniken ska kunna svara mjukt men bestämt på det svagaste pianissimo och stadigt och kraftfullt på fortissimot.
Vid justeringen finns inga genvägar att ta. Allt arbete som läggs ner vid en mekanikjustering ger slutligen utdelning när du får ut mer av din flygel eller ditt piano än vad du kanske hade vågat hoppats på.