Stämning

Vi använder oss av den traditionella stämnigsmetoden och jobbar enbart efter gehöret. Detta för att den här metoden ger bästa möjligheten att anpassa en pianostämning efter instrumentets förutsättningar. Ett litet piano låter annorlunda än en stor flygel. De olika storlekarna kräver olika strängkonstruktioner. För att kunna uppnå en välbalanserad stämning, ska Pianostämmaren kunna ta hänsyn till de klangliga egenskaperna av instrumentet.
Vi anser att ett vältränat öra, rutin och tålamod är de säkraste verktygen att jobba med.
Ett piano eller en flygel ska stämmas årligen.